Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a webshop.oromhir.hu webáruház használatához.

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

2. Az általános szerződéses feltételek célja

3. A webáruház szolgáltatás, termékkínálat

4. Az általános szerződési feltételek létrejötte és módosítása

5. A vásárló jogai és kötelezettségei, szavatosság

6. Adatvédelem, adatbiztonság

7. Záró rendelkezések, Etikai/ Magatartási Kódex ismertetése

 

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a webáruházat üzemeltető Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webshop.oromhir.hu elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

 

1.1 A Szolgáltató/ üzemeltető :

Webáruház neve: Örömhír Keresztyén Könyv és Ajándék

Cégnév: Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15.

Levelezési cím: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15.

Személyes átvételi lehetőség: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15.

Képviselője: Oszlács Endre

Kapcsolattartó: Oszlácsné Szolnoki Margit

Cégjegyzékszám: 13-09-085182

Adószám: 12368653-2-13

Kiállító szervek: Pest Megyei Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartó azonosító: NAIH-79138/2014

Szerződés nyelve: magyar

Szállítási partnerek: Magyar Posta Zrt.

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank Zrt.

Pénzforgalmi számla száma: 10700419-25854806-51100005

Telefonszám: +3623371386

E-mail: osys [kukac] osys [pont] hu.

Weboldal: webshop.oromhir.hu

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik:

(kedd 9-18 óra között; szerda, csütörtök, péntek 14-18 óra között; szombat 9-12 óra között)

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 2- 7 munkanap

 

1.2 A Megrendelő:

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztráltatja/azonosítja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító:

 

Cégünk a Magyar Posta Zrt csomagjainkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a Webáruházban a rendelés véglegesítése előtti lépésben közölt árakon.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

2. Általános szerződési feltételek célja

Az Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Általános szerződési feltételeket azért ismerteti, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Szolgáltató kizárólag új termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól függően változó.

A Webáruház Általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

2.1 Az ÁSZF közzététele:

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztráltatja magát.

 

2.2 Az ÁSZF hatálya:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Általános szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

A webshop.oromhir.hu webáruház termékkínálata:

•             Könyvek, folyóiratok

•             Ajándéktárgyak

•             Saját készítésű hímzett termékek

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

Szolgáltató kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

•             Név

•             Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám

•             Élő és érvényes e-mail cím

•             Jelszó

•             Számlázási név, cím

 

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

•             Szállítási név, cím

•             Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelő telefonszámától

•             a Megrendelő jogi személy képviselőjének neve.

 

3.4 Szolgáltató a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

A regisztráció során a Szolgáltató csupán annyi személyes adatát kezeli, ami a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez minimálisan szükséges, illetve hírlevél küldése céljából. Ezen személyes adatok a következők: a Megrendelő email címe, jelszava, neve, lakcíme, illetve számlázási címe, mobiltelefon száma, kapcsolattartó telefonszáma, a megrendelő jogi személy képviselőjének neve. Az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire - kizárólag csak a felek között létrejött szerződés teljesítése érdekében használja fel. A megrendelő személyes adataihoz az Osys Kft ügyvezetője és a Kft alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapját a 2011. évi CXII.tv. 5.§.(1). bekezdés a./ pontja és a 2001. évi CVIII.tv. 13/A.§.-a.  képezi.

Szolgáltató Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítását végző postának vagy futárszolgálatnak.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az adatkezelés a Megrendelő hozzájárulásán alapul, annak célja a felek között létrejött szerződés teljesítésének elősegítése.

Személyes adatait a Szolgáltató a felek között létrejött szerződésből eredő követelések érvényesítése elévülésének időtartama alatt kezeli. 

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a Megrendelőt a következő jogok illetik meg: kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a megrendelő a következő jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Amennyiben tájékoztatásra, helyesbítésre, illetve törlésre, zárolásra irányuló kérelmét a Szolgáltató nem teljesíti, ezt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli  a Megrendelővel, az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével. Egyben arról is tájékoztatja, hogy bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A fenti tájékoztatás elfogadásával a megrendelő hozzájárul adatainak a feni tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

3.5 A szolgáltatás igénybevétele

•             A megrendelések leadása a Webáruházban elektronikus úton (webshop.oromhir.hu weboldalon) és telefonon (+3623371386) lehetséges. Más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

•             A Webáruházban megtalálható termékek kizárólag telefonon és online, házhoz szállítással, pick pack pontos átvétellel illetve személyes átvételi lehetőséggel rendelhetők meg.

•             Minimum rendelési összeg: 1.000,- Ft

•             A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a szállítás díját. (Egyéb díjak: csomagolási költség, utánvételi plusz költség webáruházunkban NINCS.)

•             Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

•             A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

•             Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

•             A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.

•             Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.

•             Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

•             Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének (ami a termékek összegét és a szállítási díjat is tartalmazza) előre történő átutalása esetén indítja el!

•             35.000 Ft-ot elérő, utánvétes megrendelés esetén Szolgáltató 10% előleg átutalását kéri.

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők:

A szerződés létrejöttének feltétele a Szolgáltató Internetes felületén történő regisztráció, a jelen szerződési feltételek elfogadása. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A szerződés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A megrendelt termékeket 2-7 munkanap közötti intervallumban szállítjuk, illetve csomagoljuk. Minderről Megrendelő elektronikus úton (e- mail) tájékoztatást kap és nyomon követheti a rendeléseit a webshop.oromhir.hu oldalon a "Fiók" fül alatt.

 

4.2 Regisztráció:

A Webáruház-regisztráció során a Megrendelő adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának lehetőségével. A Megrendelő a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről.

Amennyiben a Megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége megszűnik.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget Megrendelőnek rendelése módosítására amennyiben Megrendelő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok alapján észleli, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, mást rendelt, mint szeretett volna, illetve az általa megadott adatok hibásak. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie (max. 48 órán belül) kell Szolgáltató felé a tévedését,  az osys [kukac] osys [pont] hu email címen, ill. a 06-23-371-386 telefonszámon (az átvételi hely nyitva tartási ideje alatt elérhető).

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a rendelés lemondására illetve a módosításra az osys [kukac] osys [pont] hu e-mail címen, ill. a 06-23-371-386 telefonszámon (az átvételi hely nyitva tartási ideje alatt) addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a szállító cégnek kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Ezt követően a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

Szolgáltató átutalással történő fizetés esetén a rendelés visszavonásakor a 45/2014. (II. 26.)  kormányrendelet szabályozásai alapján 14 napon belül téríti vissza Megrendelőnek az átutalt összeget, a banki tranzakciók során keletkezett költségeket azonban Megrendelőre hárítja.

 

4.4 Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (átutalással, az "utalás összege" tárgyú email beérkezése után) , vagy a szállítónak az áru átvételekor készpénzben (utánvételes fizetési lehetőség), vagy a webáruházban online bankkártyával tudja fizetni.

Szolgáltató részteljesítést nem vállal (vagyis csak teljes, bontatlan csomagot kézbesít), a szállító cég munkatársa részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.

Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei, szavatosság

5.1 Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.

Elállás esetén az Osys Kft. nem köteles visszatéríteni a megrendelőnek az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket (ha volt), csak a normál fuvarozási díjat.

(Kérjük, ezen mintára küldje el levélben vagy emailben a lent megadott névre és címre az ellállási nyilatkozatot.)

(Amennyiben szeretné, elküldjük Önnek emailben word formátumban, ha kéri tőlünk az
 osys [kukac] osys [pont] hu email címen.)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza! )

Címzett:

Osys Kft. / webshop.oromhir.hu webáruház (2030, Érd, Bajcsy-Zs. út 15., osys [kukac] osys [pont] hu )

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

" ide kérjük beilleszteni a kifogásolt termék(ek) darabszámát, pontos nevét, kiszerelését, árát (pl.: 1 db Egyszerű fordítású Biblia, db, 1x 2700,- Ft)"

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 "Ide kérjük beírni az átvétel időpontját, amikor a csomag Önhöz került"

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

Magyarázat: " termékkel kapcsolatos észrevétel"

 

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges, az emailben feladott nyilatkozatnál nem!

Forrás: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia (Bellus Libell Bt. 1073, Budapest, Erzsébet krt. 17. IV/15.).

Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie.

Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató videofelvételt készít. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

A távollevő felek közt létrejött szerződéseket szabályozó kormányrendelet (45/2014. (II. 26.)) az új Polgári Törvénykönyv szerint a fogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek, vagyis ha valaki cég nevében eljárva ad le rendelést webáruházunkba, 2014.06.13.- tól nem illeti meg az elállási jog.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

Minden héten szerdai munkanapon (8:00- 20:00 óra között) lehetséges a webáruházban megrendelt termékekkel/ szolgáltatással kapcsolatos reklamációk megbeszélése a Szolgáltatóval.

Megrendelő nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást felbontotta, illetve higiéniai termékek (kozmetikumok), étrend- kiegészítők, vitaminok, csomagolt ételek (keksz, liszt, stb.) esetén, amennyiban a termék felbontásra került! Ha a védőcsomagolás bontatlan, akkor élhet a Megrendelő az elállási jogával.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: névre szóló vásárlási utalvány), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, (pl.: egyedi kérésre beszerzett rövid lejáratú péksüteményeknél, zsemlemorzsáknál, stb.), illetve

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak/ továbbítja a megadott Pick pack Pontra kézbesítésre.

Megrendelő az átadásról és a rendelésének állapotáról minden esetben e-mailben értesül.

Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház üzemeltetője részére.

Fontos! A vásárló nem kötelezheti az eladót, a visszaszállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli!

A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére!

Mint webáruház üzemeltetőnek 14 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a vásárló számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván az elállási vagy felmondási jogával.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4). pontja értelmében a kereskedő mindaddig visszatarthatja a termék vételárát,

amíg a vásárló nem juttatta vissza a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a termék visszajuttatásáról gondoskodott.

A vásárlónak a közléstől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia

a terméket a kereskedőnek.

A Megrendelőtt terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

 

5.2 A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a megrendelőtől.

 

5.3 Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal, a terméken feltüntetett szavatossági időn belül garantálja a termék minőségét.

 

Szavatossági idő: ameddig a szavatosság érvényes. A termékek szavatossági ideje egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon vagy a csomagoláson olvasható.

A szolgáltató jótáll azért, hogy az általa vagy szállítója által szállított termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan hibáktól, amelyek a szolgáltató mulasztásából eredhetnek.

Szavatossággal a szolgáltató arra vállal felelősséget, hogy az eladáskor a vásárló hibátlan terméket kapott, melynek tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni, és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban a megrendelő a szolgáltató bármely elérhetőségén jelezheti problémáját.

Egyébiránt az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót.

Hibás teljesítés esetén a megrendelést a Ptk. 6:159.§ (2). bekezdésében meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

A szavatosság hivatalos leírását megtalálhatja a következő linkre kattintva:

http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag/alap/alapfogalmak.html

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A regisztráció során a Szolgáltató csupán annyi személyes adatát kezeli, ami a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez minimálisan szükséges, illetve hírlevél küldése céljából.

Ezen személyes adatok a következők:

a Megrendelő email címe,

jelszava,

neve,

lakcíme, illetve számlázási címe,

mobiltelefon száma,

kapcsolattartó telefonszáma,

a megrendelő jogi személy képviselőjének neve.

Az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire - kizárólag csak a felek között létrejött szerződés teljesítése érdekében használja fel.

Szolgáltató Megrendelő adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve a megrendelések teljesítése érdekében a rendelések kiszállítását végző szállítónak.

A Szolgáltató tájékoztatja a  Megrendelőt, hogy az adatkezelés a Megrendelő hozzájárulásán alapul, annak célja a felek között létrejött szerződés teljesítésének elősegítése.

Személyes adatait a Szolgáltató a felek között létrejött szerződésből eredő követelések érvényesítése elévülésének időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapját a 2011. évi CXII.tv. 5.§.(1). bekezdés a./ pontja és a 2001. évi CVIII.tv. 13/A.§.-a  képezi.

A megrendelő személyes adataihoz az Osys Kft ügyvezetője és a Kft alkalmazottai férhetnek hozzá.

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a Megrendelőt a következő jogok illetik meg: kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a megrendelő a következő jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Amennyiben tájékoztatásra, helyesbítésre, illetve törlésre, zárolásra irányuló kérelmét a Szolgáltató nem teljesíti,  ezt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli  a Megrendelővel, az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével. Egyben arról is tájékoztatja, hogy bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A fenti tájékoztatás elfogadásával a megrendelő hozzájárul adatainak a feni tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

6.2 Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén (saját adataim fülre kattintva) bármikor megváltoztathatja. Amennyiben Megrendelőnek ebben segítségre van szüksége, munkanapokon az átvételi hely nyitva tartási ideje alatt a telefonon (06-23-371-386) lehet segítséget kérni ebben is.

Az osys [kukac] osys [pont] hu email címre küldött elektronikus levélben is kérheti adatainak megváltoztatását.

A regisztráció törlését a vásárló az osys [kukac] osys [pont] hu elektronikus levélcímen kérheti.

 

7. Záró rendelkezések

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásba foglalt szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol, tehát a szerződés visszakereshető, egyéb módon nem történik iktatás.

Tárhelyszolgáltató adatai:

A megadott adatokat a Szolgáltató a ShopRenter.hu Kft.- nél található szerveren tárolja, a megfelelő biztonsági előírások betartásával. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., Tel. : 06-1/234-5011, weblapjuk: www.shoprenter.hu)

 

7.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után Szolgáltató tudomásul veszi, és a Megrendelő Webáruház- használati lehetőségét megszünteti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késéséből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződések részletes szabályairól:

A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok

6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.

4. Nem kért értékesítés

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

III. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;

c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;

d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;

f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;

h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

10. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

IV. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

b) a vállalkozás nevéről;

c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;

f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;

g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;

o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;

p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;

t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

(7) Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén

12. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek azonnal teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget

a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén– más tartós adathordozón közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt tájékoztatást, továbbá az ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó becsléssel együtt;

b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron vagy más tartós adathordozón átadni, és

c) a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.

13. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

14. § Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

15. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

16. § Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), e), f), i), p) és q) pontjában előírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

17. § Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban meghatározott kötelezettségét.

18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza

a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és

b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

 

A teljes 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletet itt találja: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

 

7.4. Etikai/ Magatartási kódex

Az Etikai/ Magatartási Kódex célja, hogy az Osys Kft. jelenlegi és mindenkori munkavállalójának/ munkavállalóinak erkölcsi- és normakontrollt nyújtson az elektronikus kereskedelemben való részvételhez.

Az webshop.oromhir.hu webáruház tagjai, belépésük napjától kötelesek a kódex szabályozásait magukra nézve kötelezőnek tekinteni.

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tudásával és eszközével arra törekszik, hogy vásárlói számára maximális kiszolgálást nyújtson, ezzel is eleget téve a vevőcentrikus (fogyasztócentrikus) kereskedői magatartás követelményeinek. [ vevőkért elv ]

A Szolgáltató felelősséggel tartozik az általa forgalmazott termékek és/vagy szolgáltatások eredetiségéért, minőségéért, elérhetőségéért, az azokról feltüntetett információk tartalmáért, valamint azért is, hogy a kínálatban szereplő összes termék és szolgáltatás elérhető legyen. [ tartalmi elv ]

A Szolgáltató a saját webáruházában szereplő adatok beszerzését saját erőforrásaiból valósítja meg; szigorúan elitélendő a webáruházak tartalmának, adatainak, működési elveinek jogtalan másolása, lopása. [ egyediség elve ]

A Szolgáltató maximálisan köteles betartani az adatkezelési elvekre vonatkozó törvényi előírásokat, így köteles gondoskodni a Megrendelői (partnerei) által szolgáltatott személyes információk biztonságáról. [adatkezelés elve]

A kereskedőnek jogában áll termékeit és/vagy szolgáltatásait, az eladás ösztönzése érdekében reklámozni, tilos azonban a reklámokban valótlant, és/vagy megtévesztőt állítania, különös tekintettel arra, ha ezzel a vásárlóját megtévesztené, anyagilag károsítaná. [tisztesség elve]