Termékek Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy üzleti kapcsolatunk során csupán annyi személyes adatát kezeljük, ami a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez minimálisan szükséges, illetve hírlevél küldése céljából.

Az adatkezelés a Megrendelő hozzájárulásán alapul, annak célja a felek között létrejött szerződés végrehajtásának elősegítése. Az adatkezelés jogalapját a 2011. évi CXII.tv. 5.§.(1). a pontja és a és a 2011. évi CVIII.tv. 13/A.§.-a pontja képezi.

Az adatkezelés a Megrendelő alábbi személyes adatait érinti:

a Megrendelő email címe,
jelszava,
neve,
lakcíme, illetve számlázási címe,
mobiltelefon száma,
kapcsolattartó telefonszáma,
a Megrendelő jogi személy képviselőjének neve.

A Megrendelő fenti személyes adatainak kezelésére az OSYS Kft ügyvezetője és alkalmazottai jogosultak és ezen személyek azok akik a Megrendelő adatait megismerhetik.

A Megrendelő személyes adatait az OSYS Kft harmadik személyeknek  nem továbbítja (kivéve a kézbesítéshez szükséges lakcímadat továbbítása a postához, illetve futárhoz), adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.   

A Megrendelő személyes adatait az OSYS Kft a felek között létrejött szerződésből eredő követelések érvényesítése elévülésének időtartama alatt kezeli. 

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a Megrendelőt az alábbi jogok illetik meg:

  • Kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  • kérheti személyes adatai helyesbítését,

  • kérheti személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

Az adatkezeléshez kapcsolódóan a Megrendelő az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Amennyiben tájékoztatásra, helyesbítésre, illetve törlésre, zárolásra irányuló kérelmét a Szolgáltató nem teljesíti, ezt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Megrendelővel az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével. Egyben arról is tájékoztatja, hogy bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A fenti tájékoztatás elfogadásával a Megrendelő hozzájárul adatainak a fenti tájékoztató szerinti kezeléséhez.


Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A webshop.oromhir.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A szolgáltató neve: Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: osys [kukac] osys [pont] hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-085182
A szolgáltató adószáma: 12368653-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: +3623371386
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79138/2014
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu